Blog

Tiroid Kanseri

Tiroid kanseri, hücreler değişiklik gösterdiği zaman ya da mutasyona uğradığı zaman gelişen bir kanser türüdür. Anormal olarak nitelendirilen bu hücreler, tiroid içerisinde gelişim göstermeye başlamaktadır. Bu hücreler yeterli sayıya ulaştıktan sonra da bir tümör oluşturmaktadır. Tiroid kanseri, endokrin sisteminin bir parçası olarak mevcut tiroid bezinin içerisinde gelişmektedir. Tiroid bezinin görevi ise vücut ısısını, kalp atış hızını ve aynı zamanda da metabolizmayı düzenleyen hormonların üretimini sağlamaktır.

Tiroid kanseri, boynun tabanında bulunan kelebek şeklindeki küçük bez olan tiroid içerisinde gelişimini sürdürmektedir. Bu bez ise, kişinin vücudundaki metabolizmayı düzenleyerek hormonların üretimini sağlamak ile görevlidir. Tiroid hormonları aynı zamanda kişinin kan basıncını düzenler, vücut ısısını düzenler ve bir diğer yandan kalp atış hızını kontrol altına almaktadır. Bu bir tür endokrin kanseri olan tiroid kanseri, genelde çok iyi bir iyileşme oranı ile yüksek dereceye sahip oranda tedavi edilebilmektedir.

Tiroid Bezi Nedir ve Nerede Bulunur?

Tiroid bezi, endokrin sistemini oluşturmakla görevli pek çok bezden sadece bir tanesidir. Endokrin bezleri, farklı vücut fonksiyonlarını kontrol altına alan hormonları salgılamak ile görevlidir. Tiroid ise uyarıcı bir hormon (TSH) salgılamaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere TSH, tiroid bezinin tiroid hormonu üretmesi için uyarılmaktadır. Ancak vücuttaki tiroidin bu hormonları yapabilmesi için bir mineral olan iyota ihtiyaç duymaktadır.

Başparmak boyutundaki bir büyüklüğe sahip olan tiroid bezi, boynun tabanında ve nefes borusunun önündeki Adem elmasının alt kısmında yer almaktadır. Tiroid bezi bir kelebek şekline benzemektedir. Bir doku köprüsünü sağ ve aynı zamanda da sol lobları ya da yanları birbirine bağlamaktadır. Bu bilgilerin yanı sıra tiroid kanseri teşhisi her yıl oldukça fazla kişiye konmaktadır. Pek çok tiroid kanseri teşhisi alan kişilerde tedaviler olumlu sonuçlar vermektedir. Bu nedenle tiroid kanseri ölüm oranı düşüktür.

Kimler Tiroid Kanseri Olabilir?

Cinsiyet olarak kadınların tiroid kanserine yakalanma olasılığı, erkeklerin yakalanma olasılığından üç kat daha fazladır. Bu hastalık ise genelde 40 ila 50’li yaşlardaki kadınlarda, 60 ila 70’li yaşlardaki erkeklerde teşhis edilmektedir. Ancak çocuklar dahil bu hastalığı geçirebilmektedir.

Tiroid kanserindeki risk faktörleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Büyük boyuta sahip olan tiroid.
 • Aile öyküsünde tiroid kanserine yakalanan birinci dereceden akrabaların olması.
 • Tiroid bezinin iltihap kapması.
 • Obezite (yüksek vücut kitle indeksi)
 • Baş ve aynı zamanda da boyun kanseri için radyasyon tedavisi. Özellikle bu tedavinin kişiye çocukluk döneminde yapılması.
 • Nükleer silahlardan ya da bir elektrik santrali kazası sonucunda kaynaklanan radyoaktif durumlara maruz kalmak.

Yukarıda bahsedilen tiroid kanseri risk faktörleri bu şekildedir. Ancak kişi tiroid kanseri gibi bir durumdan şüphe ediyor ise mutlaka uzman bir doktora giderek tahlil yaptırması gerekmektedir. Fazla zaman kaybetmeden yapılan tiroid kanseri teşhisi sonucunda kişinin tedavisi yüksek bir oranda başarı gösterebilmektedir. Tiroid kanseri olanların yorumları da incelendiği zaman, erken teşhis ve doğru tedavi sonucunda iyileşme oranı genelde oldukça fazladır.

Tiroid Kanseri Belirtileri

Tiroid kanseri belirtileri içerisinde yer alan en yaygın belirti, boynun en ön kısmında tiroid bezinin olduğu alandaki büyüme ve aynı zamanda da şişlik hissidir. Bazı durumlarda da yutkunma sırasında takılma ya da yutma güçlüğü gibi durumlar yaşanabilmektedir. Bununla beraber kişi nefes almada zorluk, öksürük ve ses kısılması gibi birtakım bulgular da geliştirebilmektedir. Ancak bazen de tiroid kanseri belirti göstermemektedir. Hiçbir belirti oluşturmadan doktorun el ile yaptığı muayene sırasında ya da herhangi başka bir sebepten dolayı yapılan görüntüleme tetkikleri sırasında da tesadüfen saptanabilir.

Tiroid kanseri, tiroid nodüllerinden köken alan tümörler olarak bilinmektedir. Aile içerisinde kanser öyküsünün olması, herhangi farklı bir sebebe bağlı olarak tiroidin olumsuz etkilenmesi de kanser için risk faktörleri içerisinde yer almaktadır. Kişi ya da sağlık uzmanı, boyundaki tiroid nodülü adı verilen bir yumru ya da büyüme hissedebilmektedir. Kişi, tiroid nodülüne sahipse herhangi bir şekilde panik yapmaması gerekir. Pek çok nodül iyi huyludur, kanser edici değildir. 20 tiroid nodülünden sadece 3 tanesi kanserli çıkmaktadır.

Tiroid kanserinin diğer belirtileri şunlardır:

 • Nefes alma ve yutkunma durumunda zorluk yaşanması.
 • Ses kaybı ya da ses kısıklığı.
 • Boyun içerisinde şişmiş lenf düğümlerinin oluşma

Tiroid Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Tiroid kanseri teşhis edilmesi için kişinin birtakım testlerden geçmesi gerekmektedir. Büyümüş bir tiroid nodülü ya da diğer tiroid kanseri belirtisi gören kişi, sağlık uzmanından birtakım testler isteyebilmektedir. Tiroid kanserinin teşhisi için yapılan testler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

Kan Testlerinin Yapılması

Bir tiroid kan testi, hormon seviyelerini kontrol eder ve aynı zamanda da kişinin tiroidinin nasıl çalıştığını değerlendirmektedir.

Biyopsi

İnce iğne ile yapılan aspirasyon biyopsisi sırasında, uzman doktor kanser hücrelerini net bir şekilde test edebilmek için kişinin tiroidinden hücreler almaktadır.

Radyoiyot Taraması

Bu testte yine tiroid kanserlerini rahatlıkla teşhis edebilmektedir. Bu sayede de kanserin yayılıp yayılmadığı hakkında bilgi vermektedir. Olması gereken bir miktarda radyoiyot içeren bir hap yutulmaktadır. Birkaç saat içerisinde de tiroid bezi iyot emmektedir. Uzman doktor, bez içerisindeki radyasyonu ölçebilmek için özel geliştirilmiş bir cihaz kullanmaktadır. Çok daha az radyoaktiviteye sahip olan bölgeler, kanserin varlığını doğrulayabilmek için daha fazla teste ihtiyaç duymaktadır.

Görüntüleme Taramaları

MRI, bilgisayarlı tomografi ve aynı zamanda da PET taramaları sayesinde de tiroid kanseri kolay bir şekilde tespit edilerek, uzman doktor tarafından kişiye tiroid kanseri teşhisi konabilmektedir.

Tiroid Kanseri Nasıl Önlenir?

Pek çok insan “tiroid kanseri neden olur” ya da “tiroid kanseri ölümcül müdür” gibi soruları araştırmaktadır. Tiroid kanseri genelde ölümcül değildir ve çok yüksek olasılıkla tedavi süreci oldukça başarılı geçmektedir. Nedeni ise yukarıdaki yazı içerisinde belirtilmektedir. Pek çok nedene bağlı olarak tiroid kanseri gelişebilmektedir. Ancak, tüm bunların yanı sıra tiroid kanserini önleyebilmek ne yazık ki pek mümkün değildir. Bilinen herhangi bir neden olmaksızın tiroid kanseri geliştirilir ve bu nedenle önlenme durumu pek söz konusu değildir. Fakat tiroid kanseri için önleme adımları şu şekildedir:

 • Önleyici cerrahi. Genetik testler, medüller tiroid kanseri ya da pek çok endokrin neoplazisi riski arttıran değiştirilmiş bir gen taşınıp taşınmadığını belirleyebilmektedir. Eğer kişi hatalı bir gene sahip ise, kanser gelişmeden önce tiroid bezini çıkartmak için önleyici ameliyatlar yapılabilmektedir.
 • Potasyum iyodür.

Kişi, kendisinde anormal bir durum fark ederse mutlaka bir sağlık kuruluşundan randevu alarak tahlil olması tavsiye edilmektedir. Özellikle boyun içerisinde yumru, hızlı bir şekilde atan kalp hızı, açıklanamayan bir şekilde kilo kaybı ya da kilo artışı ve aşırı yorgunluk gibi belirtiler tiroid kanseri belirtileri içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle kişinin bu durumda fazla zaman kaybetmeden uzman bir doktora görünmesi gerekmektedir. Tiroid kanseri erken teşhis ve tedavi sonucunda olumlu bir şekilde yanıt vermektedir. Bu nedenle de tiroid kanserinin ölüm riski ya da oranları veriler incelendiği zaman düşüktür.

Başa dön tuşu