Onkolojik Tedaviler

Onkolojik Cerrahi

Onkolojik cerrahinin Kanser teşhis ve tedavisinde önemli bir rolü vardır. Onkolojik cerrahi ile kanserli organ ve dokular kişinin vücudundan çıkarılır. Bazen sadece tümör boyutunun küçültülmesi de bu cerrahi operasyonun hedefi olabilir. Kanserle ilgili ağrı, kanama gibi semptomların ortadan kaldırılması da hedeflenebilir. Bu şekilde kanser belirtilerinin ve tedaviye ait yan etkilerin azaltılması için yapılan cerrahilere palyatif ameliyat denilmektedir. Hastaya onkolojik cerrahi uygulanabilmesi için;

 • Tümör tipi,
 • Tümör derecesi,
 • Tümör evresi,
 • Hastanın yaşı,
 • Tümörün büyüklüğü,
 • Hastanın genel durumu gibi pek çok nokta değerlendirilmektedir.

Onkolojik cerrahi yapılabilmesi için hastanın tüm sağlık göstergelerinin incelenmesi gerekiyor. Onkolojik cerrahinin uygulanabilmesi için metastazın olup olmadığı çok önemlidir. İncelemenin arkasından robotik, açık ve laparoskopik cerrahi yöntemlerinden hastaya uygun olanlar yapılır.

Onkolojik Cerrahi Hangi Hastalara Bakar?

Onkolojik cerrahinin baktığı hastalıklar aşağıda listelenmiştir.

 • İnce bağırsak kanseri,
 • Meme kanseri,
 • Ağız kanseri,
 • Sinüs kanseri,
 • Cilt kanseri,
 • Mesane kanseri,
 • Yumurtalık kanseri,
 • Kas dokularında rastlanılan kanser türleri,
 • Gırtlak kanseri,
 • Vajen kanseri,
 • Kolon kanseri,
 • Serviks kanseri,
 • Beyin tümörleri,
 • Penis kanseri,
 • Böbrek kanseri,
 • Omurilikte tümör kanseri,
 • Testis kanseri,
 • Dil kanseri,
 • Nefes borusunda tümör,
 • İdrar yolu kanseri,
 • Yemek borusu kanseri,

Onkolojik cerrahi; yukarıda sıraladığımız kanserler ve onlara benzer hastalıklarda kullanılmaktadır. Fakat lösemi ve lenfoma gibi kanser türlerindeyse onkolojik cerrahi yöntemi kesinlikle uygulanmaz. Onkolojik cerrahi hastaya uygulanabilmesi için tümör dokusunun sınırlarının çizilmesi gerekiyor. Tümör sınırları belirlenemezse ve ameliyat hastanın sağlığını riske atacaksa o zaman bu tedavi yöntemi kesinlikle hastaya uygulanmaz. Tümör alınması uygun cerrahi yöntemle doktor tarafından uygun görülürse, onkoloji cerrahiye o zaman başvurulur.

Onkolojik cerrahi yapacak cerrahın belli bir bilgi ve tecrübede olması gerekmektedir ve yapılan diğer cerrahilerden farklılık arz etmektedir.

Cerrahi Onkoloji Bölümü Tedavi Yöntemleri

Cerrahi onkoloji bölümü tedavi yöntemleri ile kanser hastalarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Cerrahi onkoloji doktoru, kanser hastasını ameliyata almadan önce birkaç noktayı göz önünde bulundurur. Öncelikle hastanın genel sağlık durumu incelenir. Akabinde hastanın anesteziye uygun olup olmadığına bakılır. Hastanın kronik hastalığı ile yaşı da cerrahi onkolojide çok önemlidir. Hastanın kansere genetik yatkınlığı, günlük yaşamındaki alışkanlıkları ve kullanılan ilaçlara da bakılmaktadır. Hastanın bünyesine yani cerrahi sonrası kendini yenileyip yenilemeyeceğine de bakılmaktadır. Kiloda bu noktada çok önemlidir.

Onkolojik cerrahi uygulanabilmesi için hastanın belirli kiloda olması gerekiyor. Cerrahi onkoloji bölümünde; hastanın kanserli dokuları vücudundan ameliyatla alınır. Yalnız kanserli hücre dokusunun tamamı çıkartıldığında hastanın yaşamı tehlikeye girer. O nedenle cerrahi onkoloji bölümü doktorları sadece tümör çapını küçültmek için çalışmalar yapmaktadır. Böylelikle hastalık kontrol altına alınmış olur. Kanser yayılma hızının kontrol altına alınmasında bu yöntem çok kullanılmaktadır. Hastanın devamlı acı hissetmesi de azaltılmış olur. “Cerrahi onkoloji neye bakar” konusunu şöyle açıklayabiliriz:

Biyopsi

Kanserden şüphelenilen hastada kitle varsa ondan örnek alınır. Hastadan alınan örnek incelenip onun iyi mi kötü mü olduğu belirlenir.

Debulking Cerrahi Uygulamaları

Onkoloji cerrahi uygulamalarında Debulking yöntemi de çok uygulanmaktadır. Debulking cerrahi uygulamalarında kanserli dokuların hepsi alınmaz, hastayı rahatsız eden bulguya sebep olan kanser kitlesi çıkartılır sadece. Debulking cerrahi uygulama ile hastanın genel sağlık durumunun düzeltilmesi amaçlanmaktadır.

Profilaktik Cerrahi Uygulamalar

Hekim hastanın kanserli hücrelerinin kontrolsüz şekilde çoğaldığını saptadığında bu tedavi yöntemini uygulamaya başlar. Profilaktik cerrahi uygulama; kanserli hücre dokuları hastanın vücudundan çıkartılır. Meme kanseri, cilt kanseri ve kolon kanserinde profilaktik cerrahi uygulamaların çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Palyatif Ameliyat Türleri

Onkolojik cerrahi ile palyatif ameliyat türleri de yapılmaktadır. Palyatif ameliyat türleri; direkt kanser hastalığında değil de hastanın yaşam kalitesini düşüren durumlarda uygulanmaktadır. Tümör boyutunun küçültülmesiyle daha sonra uygulanacak radyoterapi ve kemoterapinin etkinliğinin artırılması, varsa tıkanıklığın açılması, yada kanama veya ağrının önlenmesi için Onkolojik Cerrahlar palyatif ameliyat yapabilirler.

Yalnız palyatif ameliyatların kalıcı etkisinin olmadığını özellikle belirtmemiz gerekiyor.

Küratif Cerrahi Uygulamalar

Onkolojik cerrahi yöntemde küratif cerrahi uygulamalar çok kullanılmaktadır. Direkt kanser hastalığının iyileştirilmesine yönelik bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Küratif cerrahi uygulamalar söz konusu olduğunda tümörün çevre dokulardan kolayca sıyrılır olması ve yaygın hastalık olmaması önemlidir. Hastadaki kanserli hücrelerin tümünün çıkarılması hedeflenmektedir.

Onkolojik Cerrahi Hakkında Genel Bilgiler

Onkolojik cerrahi hakkında genel bilgiler denildiğinde ilk aklımıza gelecek husus kanser hastaların tedavisinde kullanılması olduğunu söyleyebiliriz. Onkoloji cerrahi bölümü doktorları hastada kanser tanısını erkenden koyup tedaviye başlamayı hedeflerler. Onkoloji cerrahi doktorları, hastaya güncel tedavi yöntemleri uygulayarak onları yaşama döndürmeye çalışırlar.

Onkolojik cerrahinin amacı; hastayı iyileştirmek ve/veya rahatlatmaktır. Hastalığın erken evresinde mikroskobik ve makroskopik tümör dokularının kalmaması adına bu ameliyatlar yapılır. Onkolojik cerrahi, kanser cerrahisi anlamında da kullanılmaktadır. Bu bölümde özellikle multidisipliner çalışma önem kazanmaktadır. Cerrahi kararı almadan önce modern görüntüleme yöntemleri kullanılarak hastalığın yaygınlığı belirlendikten sonra hastaya onkolojik cerrahi uygulanır.

Başa dön tuşu