Blog

Safra Kanalı Kanseri

Safra kanalı kanseri, sindirim sıvısı olan safrayı taşıyan ince kanallarda yani safra kanallarında oluşan bir kanser türüdür. Safra kanalları, karaciğeri safra kesesine ve aynı zamanda da ince barsaklara bağlamaktadır. Safra kanalı olarak bilinen bu hastalık sık rastlanmayan kanser türleri içerisinde yer almaktadır. Sık rastlanmayan bu kanser türü ise 50 yaş üzerinde bulunan kişilerde daha sık görülmektedir. Ancak her yaşta da ortaya çıkabilmektedir.

Safra yolu kanseri ölüm riski ise kanserin evresine bağlı olarak değerlendirilmektedir. Kanser, vücut içerisindeki hücrelerin kontrolden çıkması ile ortaya çıkan bir durumdur. Vücudun hemen hemen her bölgesindeki hücreler kansere dönüşebilmektedir. Daha sonrasında da vücudun diğer kısımlarına yayılabilir. Safra kanalı kanseri, sadece safra kanalında başlamaktadır. Bu kanseri anlamak için safra kanallarını ve aynı zamanda da normalde ne yaptıklarını bilmek oldukça yardımcıdır.

Safra Kanalı Kanseri Türleri

Safra kanseri türleri, üçe ayrılmaktadır. Safra kanalı kanseri, safra kanalı sisteminin herhangi bir alanında başlayabilmektedir. Kanserlerin başladığı alana göre bu türleri üçe ayrılmaktadır. Safra kanseri türleri ise şu şekildedir:

İntrahepatik Safra Kanalı Kanseri

Karaciğer içerisindeki safra kanallarının bölümlerinde oluşmaktadır. Fakat bazen bir tür karaciğer kanseri olarak da değerlendirilebilmektedir.

Hilar Safra kanalı Kanseri

Karaciğer organının hemen dışında bulunan safra kanallarında meydana gelmektedir.

Distal Safra Kanalı Kanseri

safra kanalının ince bağırsağa en yakın olan bölgesinde oluşmaktadır.

Safra kanalı kanseri genelde ilerlediği dönemlerde teşhis edilebilen bir kanser türüdür. Bu durum da ne yazık ki başarılı bir tedavinin oluşma durumunu zorlaştırmaktadır. Ancak kişide safra kanalı kanseri her ne kadar erken dönemlerde teşhis edilir ise olumlu tedavi de değerlendirilebilmektedir. Kişinin doktor talimatlarına göre bir yaşam tarzı oluşturması da tedavinin olumlu sonuç vermesi için ayrıca önemlidir.

Safra Kanalı Kanseri Belirtileri

Safra kanalı kanseri belirtileri için pek çok faktör bulunmaktadır. İlerleme gösteren safra kanalı kanserinde ağrısız bir sarılık ilk teşhis edilen belirtiler içerisinde yer almaktadır. Geç dönemlerdeki hastalarda ise kaşeksiye kadar gidebilen ciddi bir kilo kaybı da gözlemlenebilmektedir. Belirtilere ateşte eşlik edebilmektedir.

Safra kanalı kanseri belirtileri ise şu şekildedir:

 • Cildin ve göz beyazlarının sararması (sarılık)
 • Kişide gözlemlenen yoğun kaşıntılı bir cilt
 • Tükenmişlik
 • Sağ taraftaki kaburgaların alt kısmındaki karın ağrısı
 • Bilinçsiz bir şekilde kaybedilen kilo
 • Ateş
 • Gece meydana gelen terlemeler
 • Koyu renkte idrar oluşumu

Yukarıda belirtilen tüm belirtiler safra kanalı kanserinden şüphelenmek için yeterlidir. Bu durumda da kişinin mutlaka uzman bir doktora başvurması gerekmektedir. Bu sayede doktor tarafından teşhis konularak direkt tedavi aşamasına geçilmektedir. Safra yolu kanseri en iyi doktor araştırmasının da titizlikte yapılması tavsiye edilmektedir.

Safra Yolu Kanserinde Tanı Süreci

Safra yolu kanseri sağkalım süreleri kanserin evresine ve tanı sırasında konan kanser türüne göre değişkenlik göstermektedir. Bu konuda net bir cevap doğru değildir. Tamamen kişinin geçirmiş olduğu safra kanalı kanserinin türüne ve doktorun tedavisine göre değişmektedir. Ancak safra kanalı kanserini erken dönemde erken teşhis etmek oldukça önemlidir. Safra kanalı kanserinin incelenmesinde ilk adım olarak karaciğer safra yolu ultrasonunun yapılmasıdır.

Safra yollarında herhangi bir genişleme gözlemlenir ise, bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans ile kesitsel görüntülemeler tanı için yeterli olabilmektedir. Safra kanallarında kitle gözlemlenmeden safra yollarının ani bir şekilde sonlandığı saptanabilmektedir. ERCP ile biyopsi ya da sürüntü alınabilmektedir. Özellikle Distal yerleşimli kanserlerde ise EUS ile bir değerlendirme de faydalı olabilmektedir. Klinik bakımdan sarılık, kaşıntı ya da beraberinde kilo kaybı olan kişinin tümör markerlarından CA!)-9 un 100 U/ml olması da tanıya da ayrıca desteklemektedir.

Şüpheli olarak değerlendirilen alan safra kanalının ince bağırsak ile birleştiği nokta içerisine yakın bir alandaysa, doktor ERCP esnasında biyopsi örneği alabilmektedir. Şüpheli alan eğer karaciğer içerisinde ya da yakınında ise doktor ciltten uzun uçlu bir iğneyi etkilenmiş alana sokarak doku örneği de alabilmektedir. Doktor, iğneyi tam olarak istenilen alan içerisine yönlendirmek için endoskopik ultrason ya da BT taraması gibi görüntüleme testlerini ayrıca kullanabilmektedir.

Doktor, biyopsi için örnek alırken kullandığı yöntem daha sonrasında ise uygulanabilecek olan tedavi yöntemlerini de etkileyebilmektedir. Örneğin bir safra kanalı kanserinden biyopsi örneği ince iğne aspirasyonu ile alınır ise, karaciğer nakline olan uygunluk yitirilebilmektedir. Doktora bu konuda kişi deneyimini sorabilir. Herhangi bir şüphe esnasında kişi rahatlıkla doktoruna soru sorabilir ve konu hakkında çok daha detaylı bilgi sahibi olabilmektedir.

Safra kanalı kanserindeki tanı yöntemleri ise:

 • Kişinin yaşı
 • Kişinin durumu
 • Kişinin mevcut hastalık belirtileri şeklinde test sonuçlarına bağlı olarak belirlenmektedir.

Safra Kanalı Kanserinde Tedavi Süreci

Safra kanalı kanseri tedavi süreci oldukça önemlidir. Safra yolları kanseri tanısının konulmasında hastaların yarsından fazlasının ameliyat şansı kalmamaktadır. Safra kanalı kanseri sinsi bir hastalık olarak da değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle de safra kanalı kanseri oldukça geç belirti vermektedir. Ameliyat olabilecek olan kişilerin ise kanserlerinin bulunduğu seviye ise ameliyat olacağı tipi belirlemektedir. Safra yolu kanseri tedavisi, mevcut tümörün cerrahi bir şekilde çıkartılmasına dayanmaktadır.

Büyük çaplı bir ameliyattan oluşan tedavi sırasında karaciğer organının bir kısmını almak da zaman zaman gerekebilmektedir. Safra kanalı kanserinin tanısı da genelde ileriki dönemlerde konulduğu için çoğunlukla hastaların ameliyat şansı kalmamaktadır. Fakat erken teşhis edilen kanser, safra kesesi kanseri tedavisinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. Ameliyat edilemeyecek düzeyde ileri evre hastalığı olan kişilerde ise sarılık ve aynı zamanda da ağrıyı dindirebilmek için endoskopik işlemler ve ağrı tedavileri yapılabilmektedir.

Safra Kanalı Kanseri İçin Hayatta Kalma

Safra kanalı kanserinin ölümcüllüğü oldukça merak edilen ve internet içerisinde hastalar tarafından araştırılan bir konudur. Safra yolu kanseri son günleri gibi pek çok araştırma yapılmaktadır. Ancak hayatta kalmak birbirinden farklı faktörlere bağlıdır. Bu nedenle hiç kimse hastaya/kimseye tam olarak ne kadar yaşayacağını söyleyemez. Uzmanlar ise genelde büyük insan gruplarına bakarak belirli bir hastalığın görünümünü ortaya çıkartabilmektedir.

Safra kanalı kanseri daha az rastlanılan bir kanser türü olduğu için, hayatta kalmanın tahmin edilmesi diğer yaygın kanserlere göre oldukça zor değerlendirilmektedir. Aşamalara göre safra kanalı kanseri sağkalımı için de istatistikler bulunmamaktadır. Ancak bu süreler 1 yıl ile 5 yıl hayatta kalma süreleri olarak bazı istatistiklere dayanmaktadır. İngiltere’nin istatistiklerine göre safra kanalı kanseri için 2012 yılında 1 yıl hayatta kalma ve 2008 yılında da 5 yıl hayatta kalma teşhis edilenler için gözlemlenmiştir.

Safra Kanalı Kanseri Evreleri Nedir?

Safra kanalı kanseri evreleri 4 adet evreden oluşum göstermektedir. Hastalık içerisindeki evre ilerleme gösterdikçe, cerrahi yaklaşımlar karaciğer ve lenf nodlarını da içerecek bir şekilde geniş çaplı rezeksiyon biçimindedir. Bu yaklaşımlarda ise amaç, kişinin sağkalımı oranlarını yükseltmektedir. Ancak ameliyat edilmeyecek olan ileri seviyelerdeki hastalarda, perkütan drenaj ile birlikte sarılık belirtilerinin azaltılmasına ve aynı zamanda da ağrıyı azaltacak yaklaşımlara yer verilmektedir.

Başa dön tuşu