Blog

Beyin Tümörü

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin Tümörü, bedenimizde bulunmaması gereken bir bölgede oluşan bir doku veya bir dokunun bulunmaması gereken yerde kontrolsüz bir biçimde gelişmesi olarak tanımlanır. Bu tanımlamaya göre vücudumuzda yer alan yağ bezeleri ve et benleri de bu kavrama dahil olabilir ancak her tümörün ölümcül bir etkisi bulunmamaktadır. Beyin tümörlerinde ise bu durum biraz daha farklı olabilmektedir. İyi huylu olarak isimlendirilen kitleler de kafatası içinde kapalı bir alanda bulunduğundan ölümcül özellikte nitelendirilebilmektedir. Bu nedenden dolayı beyin tümörleri, hepsi öldürücü olmasa bile kontrol altında tutularak dikkatli incelenmelidir. Bu tümörün müdahalesi de özenli bir biçimde çok dikkatlice yapılmalıdır.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Beyin tümörü belirtileri, teşhis ve tedavi için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Tümörler, iyi veya kötü huylu olarak ayırt edilmeksizin, belirli bir boyuta ulaştıklarında kafatası içerisinde bir basınç fazlalığına sebebiyet verirler. Bunun neticesinde ise beyne fiziksel baskı oluşabilir ve tümörler  itme uygulayabilirler. Beyin dokusuna ve sinirlere temasta bulunup fonksiyonel sorunlara yol açabilmektedir. Kafatası içi basıncının artması ile bazı sinyaller meydana gelir. Beyin tümörü belirtileri arasında baş ağrısı, apati yani hareketlerde yavaşlık, kusma, bulantı, epilepsi nöbetleri, kişilik bozuklukları, tümörün bulunduğu yere bağlı olarak vücudun bazı alanlarında güçsüzlük hissi ve yeteneklerimizden bazılarında kayıp ya da bozukluk yer almaktadır. Bir diğer belirti olarak hormonal bozukluklar ve bunun sonucunda klinik semptomların oluşması gösterilebilir. Örnek olarak erken ergenlik döneminde, hipertiroidi, el ve ayaklarda büyüme, kortizol dengesizliği ve menstrual döngü bozuklukları gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ciddi bir hastalık olan beyin tümörünün belirtilerinden herhangi birini fark ettiğinizde bile mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

  • Baş ağrısı
  • Apati
  • Kusma ve bulantı
  • Epilepsi nöbetleri
  • Kişilik veya konuşma bozuklukları
  • Hormonal sorunlar
  • Güçsüzlük hissi
  • Denge kurmada sorunlar

Beyin tümörü nasıl oluşur?

Beyin tümörlerinin ortaya çıkmasında iki önemli faktör bulunmaktadır. Bunlardan ilki tümörün beynin kendi hücrelerinden meydana gelmesi ve diğeri de başka alanlardan gelişen tümörün beyne yayılımıdır. Eğer kitle beynin kendi hücreleri tarafından meydana geliyorsa benign yani iyi huylu ya da malign yani kötü huylu olarak iki kategoride incelenir. Beyin tümörleriyle karşılaşılma sıklığı yaklaşık olarak yüz bin bireyde 3-5 arasında olarak belirtilmiştir. Erkekler bireylerde kadınlara oranla görülme sıklığı daha fazladır. Genellikle kadınlarda benign yani iyi huylu olan menenjiom görülme sıklığı daha fazladır. Özel olarak belirtilen bir yaş aralığı yoktur yani beyin tümörü her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Ancak tümörün özellikleri yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örnek olarak kötü huylu tümörler genel olarak çocuklarda ya da 60 yaşı geçmiş olan bireylerde görülür. Beyin tümörünün tam anlamıyla sebebi halen bilinmese de aile öyküsü önemli bir yer tutmaktadır. Bunun dışında beyaz ırk, erkek cinsiyet ve radyasyona maruz kalmak büyük risk faktörlerindendir. Cep telefonu kullanımının da beyin tümörünü etkilediği düşünülmektedir.

Beyin tümörünün çeşitleri

Beyin tümörleri iki ana gruba ayrılır. Bunlardan ilki primer (birincil) ikincisi ise sekonder (ikincil) beyin tümörleridir. Primer beyin tümörleri beynin kendi hücrelerinden oluşan tümörlerdir. Bu tümörler iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) olarak iki alt kategoride incelenir. İkincil yani sekonder beyin tümörleri ise vücudun farklı alanlarında ortaya çıkıp beyne sıçrayan kanserli hücrelerdir.

Benign yani iyi huylu olan beyin tümörleri beyin hücresi kaynaklı değildir. Çok yavaş çoğalma hızına sahip olan bu iyi huylu kitleler beyin dokusundan kolay bir biçimde ayırt edilebilmektedir. Bu şekilde iyi huylu olan tümörlerin tamamı veya tamamına yakını ameliyatla temizlenebilmektedir. İyi huylu tümörlerde yapılan ameliyatlar genellikle iyi sonuçludur. Cerrahi işlem sonrası alınan iyi huylu tümörlerin tekrar etme sıklığı oldukça düşüktür. Vücudun farklı bölgelerine de sıçrama söz konusu değildir. Bahsi geçen tümörler iyi huylu da olsa belirli bir boyuta geldikten sonra beyne yaptığı baskı ile beraber olumsuz neticeler üretebilir. Zaman içerisinde iyi huylu tümörler kötü huylu tümörlere dönüşebilmektedir. Bu nedenden dolayı da teşhisi ve erken tedavisi önem arz etmektedir.

Kötü huylu olan tümörler ise iyi huylu tümörlere göre çok daha hızlı bir çoğalma gösterirler. Etrafında yer alan dokulara hasar verirler. Bu nedenden ötürü cerrahi işlem ile tamamının alınmaları bir hayli zordur. Çünkü kötü huylu beyin tümörü vakasında tümörleşen dokular beynin fonksiyonel kısımlarıdır ve operasyonla alınan her doku fonksiyonel zayıflama anlamına gelmektedir. Bahsi geçen malign tümörlerde cerrahi sonrası tekrarlama gündeme gelebilmektedir. Vücudumuzun farklı alanlarına sıçrayan metastatik tümörler de kötü huylu olarak kabul edilirler.

Beyin tümörü tanısı nasıl konulur?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber tetkikler artık daha kolay bir şekilde yapılmaktadır. Tam donanımlı bir sağlık merkezi tercihi hem tanıda hem de tedavide önemli bir rol oynamaktadır. Beyin tümörü tanısında ilk olarak MR cihazı uygulaması yapılır. Böylelikle tümörle ilgili kabaca bir fikir oluşur. Sonrasında ise patolojik analizle beraber beyin tümörü olup olmadığı net bir şekilde belli olur. İleri radyolojik tetkiklerle de beyin tümörünün detaylı özellikleri ortaya çıkarılır. Bu konular tedavi planlaması için oldukça önem teşkil etmektedir. Beyin dokusu ve hastalıkları için ön planda olan görüntüleme yöntemi manyetik rezonanstır. Yeni teknolojiler ile beraber lezyon hakkında detaylı bilgi oluşturulmaktadır.

Beyin tümörünün tedavisi nasıldır?

Sağlıkta teknolojinin yaygınlaşması ile tedavideki en mühim bölümlerden birisi kişiye özgü tedavi imkanıdır. Beyin tümöründe yer alan tedavinin amacı bireyin hayat kalitesini düşürmeden onunla savaşmak ve hastanın ömrünü olabildiğince uzatmaktır. Cerrahi müdahalede en önemli hususlar, tümörün tipi, yerleştiği alan, hastanın yaşı, ek problemleri ve genel durumudur. Bütün bu nedenlerden dolayı kişiye özgü bir tedavi planlaması yapılır. Kişiye özgü tedavilerde başarı şansı çok daha yüksektir. Cerrahi müdahaleye ek olarak bazen kemoterapi bazen radyoterapi ya da bunların ikisinin beraber yer aldığı kombine tedavi uygulanır.

Ameliyat ile alınamayacak bölgelerde yer alan tümörler için beyin biyopsisi uygulanmaktadır. Bu metot ile derin bir bölgede bulunan, kafa içi basınca sebep olmayan fakat tedavinin nasıl uygulanacağını belirlemek için tümör ile ilgili bilgi alınması gerektiği zaman uygulanır.

Mikrocerrahi

Beyin tümörü tedavisinde uygulanan farklı bir yöntem ise mikrocerrahidir. Bu metot tümörün tamamen çıkarılması için yapılır. Bu yöntem ile kafa iç basıncı düşürülür ve tümörün meydana getirebileceği etkiler minimum seviyeye indirilir. Bununla beraber eğer tümör beynin önemli bir yerinde ise bu yöntem ile o alanın hasar görmemesi sağlanır ve riskleri en aza indirir. Bu sebepten ötürü beyin tümörü tedavisinde gelişmiş teknolojileri kullanmak oldukça önemlidir.

Yeni teknolojiler

Nöronavigasyon ile ameliyat öncesinde tümör için en doğru yönelim tespit edilir. Nöromonitorizasyon ile ameliyat sonrası meydana gelebilecek felçleri önlemeye yarar. İntraoperatif ultrasonografi, endoskopi, gliolan boyama tekniği, uyanık kraniotomi, intraoperatif BT beyin tümörü tedavisinde kullanılan yöntemlerden bazılarıdır.

Beyin tümörü hastalığında tümörün lokalize olduğu yerlerden dolayı hem operasyon öncesinde hem de ameliyattan sonra bazı fonksiyonlarda zayıflama olabilmektedir. Cerrahi işlem sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına başvurmaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca mental sağlığı olumsuz etkileyebileceğinden ötürü psikolojik destek de alınmalıdır. Beyin tümörü ameliyatı sonrasında ise hastaya karşı özen oldukça üst düzeyde olmalıdır ve hasta da kendisine dikkat etmelidir.

Kliniğimiz size sadece bir telefon kadar uzakta

Eğer sizlerde de yukarıda bahsi geçen belirtiler var ise mutlaka uzman bir doktora başvurmalısınız. Bunun dışında da sağlık taramalarını geciktirmeden tam teşekküllü kliniklerde veya hastanelerde yaptırmalısınız. Kliniğimizdeki tedavi süreci hakkında bilgi almak isterseniz bizlere 507 814 55 76 numaralı telefondan ya da sitemizdeki iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başa dön tuşu