Blog

Mesane Kanseri

Mesane kanseri, mesaneyi oluşturmakta olan hücrelerin kontrol altından çıkması ile başladığı anda ortaya çıkmaktadır. Daha fazla kanser hücresi geliştirdikçe bir tümörü oluşturabilir, aynı zamanda da zaman içerisinde diğer bölgelere yayılım gösterebilmektedir. Mesane, alt pelviste bulunan içi boş bir organdır. İdrarı tutabilmek için esnek bir yapıya sahiptir. İdrarı vücuttan atmak için sıkıştırılabilir esnek ve kaslı duvarları vardır. Mesanenin en başlıca görevi idrarı depolamaktır. İdrar ise, toplamda iki böbrek tarafından oluşturulan ve daha sonrasında da üreter adı verilen iki tüp vasıta ile mesaneye taşınan atık bir sıvıdır.

Mesane kanserinin ise birbirinden farklı türleri vardır. Kanser hücresinin tipi, geçiş hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ya da adenokarsinom olabilmektedir. Bu da her biri kanserin ortaya çıktığı mesane duvarını kaplamakta olan hücre tipleri için adlandırılmaktadır. Pek çok mesane kanseri, mesane duvarında bulunan en iç tabakada işgal edilen geçiş hücrelerinden meydana gelmektedir. Mesaneyi kaplamakla görevli olan bu hücrelerden kaynaklanan kanserler, bazı durumlarda mesanenin daha derin katmanlarına, yani mesanenin kalın kas tabakasına ya da mesane duvarından geçerek mesanenin yağ dokularını istila edebilmektedir.

Mesane Kanseri Türleri Nedir?

Mesane kanseri türleri, mesane kanserinin ne kadar yayıldığına göre sınıflandırılmaktadır. Bunun için de ilk adımda tanının doktor tarafından konması gerekir. Kanserleri hücreler ise mesanenin alt kısmında mevcutsa, doktorlar bu duruma erken mesane kanseri adını vermektedir. Bu “erken mesane” ise mesane kanserinin en yaygın görülen türüdür. Kanserli olan hücreler astarın ötesini çevreleyen mesane kasına yayıldığı zaman, kasa invaziv mesane kanseri adı verilmektedir. Bu tür ise çok daha az yaygındır. Fakat vücut içerisindeki diğer bölgelere yayılma şansı ise çok daha yüksektir.

Mesane kanseri teşhisi konulur ise bir sonraki adım ayrıntılı bir şekilde evreleme ve aynı zamanda da teşhis için tümörün çıkartılmasıdır. TURBT, ameliyathanede genel ya da spinal anestezi ile birlikte yapılan bir işlemdir. Mesane içerisine bir teleskop yerleştirilir ve tümör, özel bir sistoskop yardımı sayesinde mesane duvarından kazınarak çıkartılmaktadır. Bu prosedür tanısal bir işlem olduğu kadar, bir diğer yandan da tedavi edici bir işlemdir.

Mesane Kanseri Riskini Arttıran Etmenler

Mesane kanseri riskini arttıran pek çok etmen vardır. Kişinin cinsiyeti, gün içerisindeki yaşam tarzı ve aynı zamanda da birtakım kimyasallara maruz kalma gibi durumlardır. Mesane kanseri riskini arttıran etmenler ise şu şekilde açıklanabilmektedir:

Yaş Faktörü

Kişinin yaş alması mesane kanseri riskini arttırabilmektedir. Her yaş skalasında ortaya çıkabilmesine rağmen, mesane kanseri teşhisi konan pek çok insan 55 yaşından büyüktür.

Sigara İçmek

Sigara, puro ya da puro denkleri idrarda zararlı kimyasalların birikmesine neden olmaktadır. Bu nedenle mesane kanseri riskini de oldukça arttırabilir. Kişi, sigara içtiği zamanlarda vücudundaki dumanda bulunan kimyasallara işlenir ve sadece belli bir kısmı idrar ile vücut dışarısına çıkarılmaktadır. Bu son derece zararlı olan kimyasallar mesanenin astarına zarar verebilir. Aynı zamanda da bu durum kişinin mesane kanseri olma riskini de beraberinde getirmektedir.

Cinsiyet Faktörü

Erkeklerin mesane kanseri ile karşı karşıya kalma oranları kadınların mesane kanseri geliştirme oranlarına göre daha fazla olduğu bilinmektedir.

Kanser Öyküsü

Geçirilmiş kanser tedavileri de mesane kanseri riskini arttırabilmektedir.

Kronik Mesane İltihabı

Uzun süreli idrar sondası kullanımı da meydana gelebilecek kronik ya da tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ya da iltihapları da mesane kanseri riskini oldukça arttırabilen etmenler içerisinde yer almaktadır.

Ailede Kanser Öyküsü

Mesane kanseri geçiren bir kişinin ailede olması sonucunda kişide de mesane kanseri riski oluşmaktadır. Ayrıca kanserin de tekrarlama olasılığı oldukça yüksektir. Birinci dereceden akrabada oluşan mesane kanseri nedeni ile kişide de mesane kanseri görülebilmektedir. Bunun için erken tanı ve teşhis oldukça önemlidir.

Mesane Kanseri Nasıl Önlenir?

Mesane kanseri ölüm riski olan bir hastalıktır. Mesane kanseri pek çok farklı etmen sonucunda kişide görülebilmektedir. Kişinin yaşam tarzı ya da ailede geçirilen bir kanser öyküsü, kişinin mesane kanserine yakalanmasında rol oynamaktadır. Mesane kanserini önlemek için kesin yollar olmasa da mesane kanseri riski azaltılabilir.

Mesane kanseri riskini azaltabilmek için yapılması gerekenler aşağıda belirt

  • Sigara İçmemek: Kişi sigara içmiyor ise kesinlikle sigara başlamaması gerekir. Ancak kişi sigara içiyor ise bırakmasına yardımcı olacak bir plan hakkında muhakkak doktoruna danışması tavsiye edilmektedir. Destek grupları, ilaçlar ve aynı zamanda da birtakım yöntemler sayesinde sigara tüketimi sonlandırılabilmektedir.
  • Kimyasallara dikkat edilmelidir. Kimyasallar ile temas halinde çalışan bir kişi, kimyasallara maruz kalmamak için güvenlik talimatlarını izlemesi gerekmektedir.
  • Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi. Kişinin diyetine çeşitli sebze ve bunun yanında da çeşitli meyveler eklemesi kanser riskini azaltması için yardımcı olacaktır. Meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanlar sayesinde kanser riski en aza indirgenebilir.

Mesane Kanseri Belirtileri Nedir?

Mesane kanseri belirtileri pek çok kişinin merak ettiği bir konudur ve oldukça önemlidir. Kanserin erken dönemde teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi sonucunda olumlu sonuçlar gözlemlenebilmektedir.

Mesane kanseri belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • İdrarda kan görülmesi.
  • İdrarın açık renkteki parlak kırmızı ya da siyahımsı renkte görülmesi. Bu durum ise laboratuvar kan testinde kesin sonuçlanır.
  • Sık sık kişinin idrara çıkması.
  • Kişinin idrar yaparken ağrı çekmesi.
  • Sırt ağrısı.

Yukarıda sayılan tüm bu belirtiler mesane kanserine yol açabilir. Bu nedenle yukarıdaki belirtilerden en az birini ya da birkaçını yaşayan kişilerin direkt bir sağlık kuruluşuna başvurması tavsiye edilmektedir. Doktor, her ne kadar erken bir dönemde kişiye mesane kanseri riskini koyar ise tedavi de bir o kadar erken dönemde başlamaktadır.

Mesane Kanseri Teşhisi

Mesane kanseri hasta yorumları, mesane kanseri teşhisi alan kişilerden gelmektedir. Mesane kanseri riskinden şüphelenen pek çok insan da bu yorumları okumaktadır. Mesane kanseri teşhisi için de birtakım testler gerekmektedir. Mesanenin içini inceleyebilmek için bir cihaz kullanılmaktadır. Daha sonrasında doktor, kişiden test için bir doku örneği çıkartır. Bu işleme biyopsi adı verilmektedir. Biyopsiden sonra bir idrar örneği incelenmesi yapılmaktadır. Daha sonrasında görüntüleme testleri yapılmaktadır.

Görüntüleme testleri için de BT ürogramı ya da retrograd pyelogram tarzındaki görüntüleme testleri, doktorun idrar yoluna yaptığı incelemesi olarak da tanımlanabilmektedir. Doktor kişinin mesane kanseri olduğunu doğruladıktan sonra, doktor kanser için kişinin lenf bezlerine ya da vücudunun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını kesinleştirmek için ek testler önerebilmektedir. Testler de ise CT tarama, MRI, PET, kemik taraması ve göğüs röntgeni bulunmaktadır.

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri tedavisi kişinin genel sağlığı ve bununla birlikte tedavi tercihlerine bağlı olarak kanser türü, kanserin derecesi ve aynı zamanda da kanserin evreleri gibi bir dizi etmene bağı olmaktadır. Bu nedenle kişiler mesane kanseri 1. evre belirtileri ya da mesane kanseri 4. evre gibi araştırmalar içerisine girmektedir. Ancak tedavi, tamamen kanserin evrelerine göre değişkenlikler göstermektedir. Radyasyon, İmmünoterapi ve kemoterapi mesane kanseri tedavisinde kullanılan yöntemler içerisinde bulunmaktadır.

Başa dön tuşu